قوانین و شرایط ضمانتنامه:

ضمانتنامه های بدون برچسب هولوگرام فاقد اعتبارند .

 

خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر میباشد .

 

 دستگاه هایی مشمول ضمانت هستند که دارای برگ ضمانتنامه باشند . بدیهی است جهت استفاده از خدمات پس از فروش ارائه برگ ضمانتنامه ضروریست .

 

 خدمات پس از فروش فقط در مراکز خدمات مجاز معرفی شده ارائه می گردد .

 

حداکثر مدت زمان پوشش خدمات پس از فروش در لوازم صوتی تصويری و  ۱۸ ماه از تاریخ تولید و از تاريخ شروع ضمانت محصول میباشد. تاریخ تولید محصول بر روی کارت شناسایی دستگاه ذکر شده است .
 

 

 

   ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

 

الف- صدمات ناشی از  نوسانات برق، آتش سوزی، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی
به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
ب- دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز خدمات تعمیر شده باشند
ت- هر نوع دستکاری و يا آسيب در برگه ضمانتنامه یا هولوگرام آن، برچسب سریال و يا شناسنامه و مشخصات دستگاه که منجر
به خدشه در آن شده باشد.

 

      قطعات و قسمتهایی از محصولات که شامل ضمانت نمی باشند عبارتند از :

 

کلیه وسایل و تجهیزات جانبی (Accessory)

بدنه

لوازم تزیینی و داخلی و جانبی

باطریها

دستگاه کنترل از راه دور

بلندگوی دستگاههای صوتی