همکاری با تکنسین های سراسر کشور

سان سیتی سرویس با فراهم آوردن موقعیت مناسب مالی برای تمامی تکنسین های تعمیرات در زمینه تعمیرات وسایل صوتی و تصویری این امکان را به شما می دهد تا با همکاری با سان سیتی سرویس و بهره گیری از آموزش های دوره ای قدمی مثبت در کسب و کار خود بردارید.